փոքրիկ իշխան

երբ ոչ ես յոթ տարեկան եմ եղել ես Ճշմարտացի պատմություներ  խորագրով մի գրքում որ պատմում է կուսական անտառների մասին ես այնտեղ մի զարմանալի նակար տեսա այնտեղ պատկերված էր մի վիշապօձ որը պատրաստվում էր ուտել իր զոհին:Գրքում ասվում էր որ վիշապօձը առանձ ծամելու ողջ-ողջ կերել էր:Ես շատ խոհացա ջունգլիների արկածներով

Advertisements

Տնային աշխատանք

Առաջադրանք 1.

Համեմատիր: Անհրաժեշտություն կա արդյոք հաշվելու արտահայ­ տությունների արժեքները:

6245 + 842 > 934 + 842 + 64

3202 + 435 <  435 + 400 x 20

7418 + 336 >  518 + 336 + 82

2200 + 515 >  516+4200:2

Առաջադրանք 2.

Շարունակելով մեկդ մյուսին’ լրացրեք վանդակները:

03245.PNG

100-35=65+15=80+20=100-23=77-17=60+40=100×60=6000:30=200

Առաջադրանք 3.

Հաշվի՛ր.

103 + 103 + 103=309

7 x ( 8 5 — 15)=490

1 5 x 2 5 — 14 x 25=25

(536 + 80) + 20=636

Առաջադրանք 4.

Հաշվի՛ր.

15 օր 20 ժ — 2 օր 18 ժ=13օր 2ժ
18Ժ18ր — 2Ժ 18ր=16ժ
27 ր 55 վ — 7 ր 45 վ=20ր 10վ

12 կգ 250 գ — 6կգ 50 գ=6կգ 200գ
26 տ 20 կգ — 8 տ 20 կգ=18տ
18տ 8ց — 6տ 2ց=12տ 6ց

Առաջադրանք 5.

Անահիտը «Ալիսը Հրաշքների աշխարհում» գիրքը կարդաց 9 օրում’ օրա­կան կարդալով 20 էջ: Հասմիկը որոշեց ամեն օր կարդալ միևնույն բանակով էջեր և ավարտել 6 օրում: Օրական քանի՞ էջ պետք է կարդա Հասմիկը:

20×9=180

180:6=30 Պատ.՝ 30էջ:

Առաջադրանք 6.

Գնացքը երկու օրում անցավ 1255 կմ ճանապարհ: Երկրորդ օրն այն ան­ցավ 25 կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը: Որքան ճա­նապարհ է անցել գնացքը երկրորդ օրը:

1255+25=1280

1280:2=640

640-25=615  Պատ.՝ 615 կմ:

Առաջադրանք 7.

350 նստատեղ ունեցող ինքնաթիռն ունի 2 սրահ: Առաջին սրահի նստա­տեղերը 46-ով քիչ են երկրորդ սրահի նստատեղերից: Քանի նստատեղ կա առաջին սրահում:

350+46=396

396:2=198

198-46=152 Պատ.՝ 152նստատեղ:

Առաջադրանք 8.

եռանկյան պարագիծը 230 մմ է: Այդ եռանկյան երկու կողմերն իրար հավա­սար են, իսկ երրորդ կողմը դրանցից մեծ է 20 մմ-ով: Հաշվիր այդ եռանկ­յան կողմերի երկարությունները:

230-20=210

210:3=70

70+20=90  Պատ.՝ 70, 70, 90մմ:

Առաջադրանք 9.

Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240 կգ վարունգ: Առաջին օրը նա վաճա­ռեց 20 կգ ավելի, քան երկրորդ օրը: Հաշվիր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400 դրամ:

240-20=220

220:2=110

110+20=130

10400:130=80

110×80=8800 Պատ.՝  8800դր:

Առաջադրանք 10.

Հակոբի մտապահած թիվը 50-ով մեծ է Արայի մտապահած թվից: Արայի  մտապահած թիվը 30-ով փոքր է Հայկի մտապահած թվից: Պարզիր, թե որ թվերն են մտապահել նրանք’ իմանալով, որ այդ թվերի գումարը 650 է:

Անտառի ծայրին մի եղևնի էր աճում:Այնպես պատահեց, որ նրա շուրջը ոչ մի ծառ չէր աճում:Եղևնին տխրեց, նա շատ էր ուզում ընկերներ ունենալ:Նա տեսնում էր, թե ինչպես համերաշխ սկյուռերը ընկույզներ են հավաքում ձմեռվա համար:

-Նրանք  ուրախ են միասին,- մտածում էր եղևնին:Երբեմն նապաստակները նրա մոտ էին վազում, որպեսզի թաքնվեին աղվեսից իր ճյուղերի տակ:

Ահա մի օր եղևնու մոտ կանգ առավ մի որսորդ,զննեց նրան բոլոր կողմերից և ասաց

-Փափուկ գեղեցկուհի, ինչ լավ կլինի, որ երեխաներին բերեմ այստեղ Նոր տարվա գիշերը և զարդարեմ եղևնին, պար բռնել նրա շուրջը ու երազանք պահել նրա մոտ:

Ձի

Ձին շատ տարածված կենդանի է:Ձիերն այն քիչ կենդանիներից են, որ կարողանում են անկեղծ ընկերություն անել:Նրանք, ինչպես և մարդիկ, աշխարհը գունավոր են տեսնում, բայց տարբերում են միայն երկու գույն՝  կարմիրն ու կապույտը: Գիտնականները պնդում են, որ ձիերի երազներն էլ գունավոր են:Ձին  ապրում  է  25-30 տարի:Image result for ձին քանի երեխա կարող է ունենալ