В Эквадоре под Новый год набивают соломой чучело из старой одежды. Это символ уходящего года. Его сажают на стул перед домом, снабдив трубкой и тростью. В полночь зачитывается “завещание” старого года, в котором перечисляются все неприятности в семье. Бумагу запихивают чучелу за пазуху. Зажигают спичку, и старый год исчезает в пламени, прихватив с собой все семейные незаурядицы.

Прощаясь со старым годом, эквадорцы сжигают сотни чучел местных политиков. Пока горит огонь и хлопают петарды, граждане прыгают через их пылающие соломенные тела, прогоняя прочь беды и печали.

Центральный символ Нового года в Эквадоре — «аньо бьехо» — «старый год»), фигурка в человеческий рост, набитая любыми хорошо горящими материалами — газетами, соломой, бумагой. «Аньос бьехос» одеты в поношенную одежду, а вместо лиц у них маски из папье-маше. Таких человечков можно купить в большинстве местных лавок. В канун Нового года каждый выбирает себе куклу, которая символизирует для него уходящий год.

Շա՛տ-շա՛տ տարիներ առաջ կար մի աշխարհ այն յոթ ծովերից հեռու էր:Այդ աշխարհում շատ գեղեցիկ էր այգիներով լի, ծաղիկներով լի կայն շատ աղբյուրներ:Բայց այդ աշխարհում  քար սիրտ էին անգութ էին մարդիկ:Այնտեղ մի աղքաթ մանուկ կար նրան ուշադրություն չեին դարձնում:Նա քնում էր քարանձավներում  նա ուզում էր գտնել գոնե մի մարդ որը բարի է:Նա սնվում էր դաշտի բույսերով:Մարդկանց աչքի առաջ նա պատանի դարձավ և նա որոշեց հեռանալ այդ քարսիրտ աշխարհից

  1. Հեքիաթից դու՛րս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

 

Բնութագրի՛ր և նկարագրի՛ր տղային, հովվին:

Հովիվը երկար մորուքով էր կանաչ գույնի շապիկով  էր և առանձ  թայ կոշիկի,

իսկ տղան  կապույտ շապիկով և կարմիր շալվարով:

  1. Բացատրի՛ր վերնագիրը: Նա ուզում էր ուզում էր գնալ արևի մոտ  բայց նա գտավ իսկական արև-(այսինքն ընտանիք):
  2. Գրի՛ր կարծիքդ այս հեքիաթի մասին:

Այն շատ անհետաքրքիր էր  որովետև երեխան կարող էր գնալ մանկատուն:

  1. Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները՝ խրճիթ,-տնակ ճամփորդ,-տուրիստ հրճվանք-զարմանալ, խավար-աղոտ անգութ-անխիղճ, ամուր- պինդ:

Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները՝

քնքուշ-կոպիտ

, խեղճ-հարուստ

, վերելք-վայրէջք

, անվախ-վախկոտ

, խավար-պայծառ

, խրճիթ-պալատ

письмо

Привет, мой дорогой друг, я хочу рассказать о своей школе, название моей школы – Мхитар Себастаци. Я хочу описать свою армянскую классную комнату. Есть много столов и стульев. Столы – зеленые. Есть три окна. В середине классной комнаты находится книжный шкаф. Белая доска находится в углу в классе. Эл.доска находится между преподавателем столом.

Letter to my friend

Hello my dear friend I want to tell about my school my school name is Mkhitar Sebastaci educomplex.I want to describe my Armenian classroom. There are a lot of desks and chairs.The desks are a green.There are three windows.There is a bookcase in the middle of the classroom.The white-board is in the corner in the classroom.The el.board is between teacher’s table.

Առաջադրանքներ՝

1.Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

Օրինակ՝ ջուր-ջրծաղիկ (ու-ն դարձել է գաղտնավանկի ը)
ծաղիկ-ծաղկաման (ի-ն սղվել է)
համբույր-համբուրել (ույ-ու)

հին-հնամենի, ի-ն կորավ,

բազուկ-բազկաթոռ ու-ն կորավ,

պատիժ-պատժելի-ն կորավ,

ողջույն-ողջունել ույ-ն դարձավ ու,

աշխույժ-աշխուժություն ույ-ը դարձավ ու,

մատյան-մատենագիր յա-ն  կորավ ,

պարտեզ-պարտիզպան ե-ն  դարձավ ի,

գլուխ-գլխավոր ու-ն կորավ,

էշ-իշամեղու է-ն դարձավ ի:

2. Տրված բառերի վերջից բաղադրիչներ ավելացնելով՝ բառեր կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունափոխություն:

ա) բուրդ, սիրտ, կույր, ճահիճ, ալյուր, կեզ, ատամնաբույժ

բրդոտ, սրտակեր, կուրություն,
բ) վիշտ, թույլ, ծնունդ, հաշիվ, արթուն, հույն, տույժ

3.Վերականգնիր տրված բառերի անհնչյունափոխ ձևերը՝

ձնծաղիկ, թխահեր, սառցահատ, երգչախումբ, կիսել, ըմպանակ, մեղվապահ, հունական, կղզյակ:

4.Դո՛ւրս գրիր այն բառերը, որոնցում կան հնչյունափոխված
արմատներ. վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը։
Գրադարան, մայրուղի, կատվազգի, զարդանախշ, գլխապտույտ, խնձորենի,
լեզվաոճական, երկաթապատ, շինարարական, լուսանկար, գյուղամեջ, մայթեզր,
կուտակել, բառիմաստ, ջրապտույտ, տուֆակերտ, սրբապատկեր, ուղղաձիգ։